Projectontwikkeling

De afgelopen jaren heeft Onestone Solar ervaring opgedaan met het succesvol ontwikkelen van projecten in binnen- en buitenland. De energiemarkt heeft daarom nog maar weinig geheimen voor Onestone en haar partners.

Onestone Solar adviseert organisaties over (het exploiteren van) zonne-energie projecten. Van elk project dat wij uiteindelijk realiseren krijgen wij positieve energie. Samen met u vinden wij antwoorden op de diverse vraagstukken die bij projectontwikkeling naar boven komen. 

Al meer dan 15 jaar zijn onze mensen dagelijks bezig met het ondersteunen en realiseren van initiatieven van projecten op het gebied van zon-PV. Hierbij hebben wij kennis en ervaring op het gebied van alle relevante technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Onze adviezen zijn daardoor klip-en-klaar en direct te vertalen in concrete projectvoorstellen.

Wanneer u zelf niet wil of kan investeren, kunnen wij ook de mogelijkheden bekijken of wij zelf of andere investeerders participeren in het project.

Energie-coöperaties

Samen voordelig zonnestroom opwekken is nu mogelijk via een energie-coöperatie. Samen met onze partners kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van een energie-coöperatie. Omwonenden van een zonne-energie-installatie krijgen de kans via een coöperatie te investeren in duurzame energie. Dankzij een energiebelastingkorting van ca. 9 cent per kWh voor de leden van de coöperatie (incl. BTW) kan deelname financieel gezien interessant zijn.

Wij helpen aan de ene kant gemeenten en andere partijen die veel dakoppervlak in eigendom hebben, en aan de andere kant lokale initiatieven die hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van de eigen leefomgeving.

Samen met u zijn wij in staat om een lokale coöperatie op te richten met een eigen zonnepaneleninstallatie. De omwonenden (uit de postcoderoos) financieren deze installatie en nemen ook zelf de duurzaam opgewekte stroom af. Wij helpen daarbij met de volledige organisatie en leiden alle financieel-administratieve processen in goede banen.

De beginstap is altijd: het selecteren van een dak of andere locatie waar de opwekking van zonne-energie plaats kan vinden. Wilt u samen met uw buurt een energie-coöperatie starten, maar heeft u meer vragen dan antwoorden? Neem contact met ons op!

Scholen

Ook voor scholen biedt zonne-energie vele mogelijkheden om zelf of samen met ouders een zonne-energie-installatie te realiseren. Het is en blijft een uitgave, maar elk jaar bespaart de school aanzienlijk op de stroomkosten. Naast het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een school, zullen wij ook aandacht geven aan de voorlichting over duurzame energie aan de leerlingen.  

Samen met u bekijken we de mogelijkheden om het project gefinancierd te krijgen en  ouders te enthousiasmeren en mee te laten doen met het project. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Onestone Solar | Kerkenbos 10 115 | 6546 BJ Nijmegen | M: 06-15309991 | info@onestonesolar.com